Pasar al contenido principal

Asemblea Xeral Ordinaria 2022-1

Data, hora e lugar

  • Data: 17 de xuño de 2022.
  • Hora: 17.30 en 1ª convocatoria e 18.00 en 2ª convocatoria
  • Lugar: Online a través da plataforma CouncilBox.

Documentación relacionada coa asemblea

Convocatoria

Na convocatoria oficial da asemblea poderá atopar a xustificación da mesma e a orde do día.

En relación con este tema pode descargar os seguintes documentos:

  • Convocatoria oficial da Asemblea Xeral 2022-01 [descargar]

Memoria anual de actividades

Os estatutos do colexio recollen que unha das competencias da Asemblea Xeral é a aprobación da memoria anual de actividades presentada pola Xunta de Goberno do Colexio.

En relación con este tema pode descargar os seguintes documentos:

Contas do exercicio 2021

A aprobación das contas é un trámite esixido polos estatutos do colexio no que se debe dar o visto bo dentro da Asemblea Xeral ás contas do ano anterior.

En relación con este tema pode descargar os seguintes documentos:

  • Balance [descargar]

  • Perdas e ganancias [descargar]

Orzamentos e cotas de colexiación

Os estatutos do colexio establecen que a Asemblea Xeral debe aprobar os orzamentos do ano 2022 e as cotas de colexiación.

En relación con este tema pode descargar os seguintes documentos:

  • Orzamentos e cotas previstas para o ano 2022 [descargar]

Delegación de voto

En relación con este tema pode descargar a seguinte plantilla

  • Plantilla delegación de voto 2022 [descargar]

Candidatura a Colexiado de Honra

Os estatutos do colexio recollen a posibilidade de establecer membros colexiados/as de honra, que serán aquelas persoas, pertencentes ou non á profesión, que lle rendan ou renderan servizos destacados ao colexio ou á profesión. Este título debe ser outorgado mediante acordo da Asemblea Xeral, a proposta da Xunta de Goberno.

  • Candidatura a Colexiado de Honra 2022/01 - Bernardo Quintero:  [descargar]