Pasar al contenido principal

O Colexio

O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia, o CPEIG

O logo do Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia CPEIG
O CPEIG

O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia ou CPEIG é unha corporación de Dereito Público. Foi constituido formalmente mediante asemblea o 15 de decembro de 2007, gracias a Lei 10/2006, de 1 de decembro. 

O CPEIG é unha entidade sen ánimo de lucro, que forma parte do Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería en Informática (CCII) e a Xunta de Galicia recolle como o Colexio é unha entidade e organización de interese.

 

Se aínda non es colexiado

Se aínda non es colexiado e te queres colexiar, debes saber que tés vantaxes como colexiado ou colexiada, e darás o teu apoio a túa profesión para que o propio Colexio teña máis forza cando representa e defende ós intereses de todos os profesionais (colexiados ou non). Se non tes claro se te colexiar ou non, por favor, lee esto.

Non o podemos facer sen a túa axuda.

Un Colexio unido representando a todos os profesionais
Un Colexio forte representa a todos os profesionais

As Asembleas Xerais

A asemblea xeral é o órgano supremo de expresión da vontade do Colexio, de todos os seus membros colexiados. Está formada por todos os colexiados e colexiadas, con igualdade de voto, e que adoptará os acordos por principio maioritario e en coconrdancia cos presentes estatutos.

Votar nas asambleas xerais do CPEIG

Contacta

Podes contactar co Colexio se nos envías este formulario, intentaremos dar contestación o antes posible.