Solicitude Envío Oferta Emprego

 • Actual Condicións xerais
 • A empresa
 • O posto ofertado
 • Condicións e remuneración
 • Contacto
 • RGPD
 • Completo

Este formulario permite o envío dunha oferta de emprego ao Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática (CPEIG), a cal será tramitada por parte da Comisión de Emprego de cara a súa publicación na Bolsa de Emprego.

O formulario está dividido en diferentes páxinas e seccións. Antes de comenzar a súa cumprimentación lea detenidamente as condicións.

Condicións

 1. A Xunta de Goberno do Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia, en cumprimento da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informa que os datos persoais que vostede nos proporciona serán incluídos nun ficheiro de datos de carácter persoal titularidade desta entidade, o cal ten por finalidade a xestión do colexio.

  Se o desexa pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación e, se é o caso, cancelación utilizando os medios de contacto indicados neste sitio web.

 2. A cumprimentación deste formulario e a aceptación das súas condicións autoriza expresamente á Xunta de Goberno do Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) a facer públicos dentro da Bolsa de Emprego os datos consignados.

 3. A Bolsa de Emprego é un servizo unicamente dispoñible para as persoas colexiadas do CPEIG.

 4. O feito de remitir unha oferta de emprego a través deste formulario non garante a súa publicación na Bolsa de Emprego. A Comisión de Emprego validará o axuste da oferta aos requisitos e principios do CPEIG antes da súa publicación.

 

CAPTCHA
Esta pregunta é para comprobar se vostede é un visitante humano.
4 + 9 =
Resuelva este simple problema matemático y escriba la solución; por ejemplo: Para 1+3, escriba 4.