Pasar al contenido principal

Directrices

Directriz 1001.2: Creación e operativa de comisións [descargar

Directriz 1002.1: Sinatura de convenios e contratos [descargar]

Directriz 1003.1: Uso do logotipo do CPEIG [descargar]

Directriz 1004.1: Números de colexiación [descargar]

Directriz 1005.3: Creación e funcionamento do corpo oficial de peritos [descargar]

Directriz 1007.1: Regulamento da colexiación de honra [descargar]