Pasar al contenido principal

O colexio

¿Que é o CPEIG?

O CPEIG é o Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia. É unha corporación de Dereito Público creada pola Lei 10/2006, de 1 de decembro e que se regula polos estatutos aprobados polo decreto 100/2016, do 7 de xullo.

É unha entidade sen ánimo de lucro.

¿Quen representa o CPEIG? A Xunta de Gorberno do CPEIG.

A Xunta de Goberno é o órgano executivo e representativo do Colexio.

Durante o periodo 2019-2023, a Xunta de Goberno está formada por:

 • Presidente: Fernando Suárez Lorenzo
 • Vicepresidenta: Susana Ladra González
 • Secretario: Juan José González Cid
 • Vicesecretario: Roberto Vieito Raña
 • Tesoureiro: Francisco Javier Rodríguez Martínez
 • Vicetesoureira: Lorena Otero Cerdeira
 • Vogal: Benigno Rosón Calviño
 • Vogal: María Pilar Vila Avendaño
 • Vogal: José Manuel Vázquez Naya
 • Vogal: Iván Luis Vázquez

Para unha mellor organización e distribución da labor da Xunta de Goberno, creáronse as seguintes comisións. 

 • Comisión Cluster TIC
 • Comisión de Emprego
 • Comisión de Formación
 • Comisión de Imaxe Corporativa
 • Comisión de Información
 • Comisión de Peritaxes e Arbitraxe
 • Comisión de Promoción da Profesión
 • Comisión de Protección de datos
 • Comisión de Relacións Institucionais
 • Comisión de Réxime Interno
 • Comisión de Visados e Asesoramento
 • Comisión de Igualdade