Pasar al contenido principal

Xanela única

A xanela única, prevista na Lei 17/2009, permite dispor dun punto de acceso electrónico único a través do cal os profesionais poidan, de xeito non presencial e gratuíto, realizar todos os trámites necesarios para a colexiación, o seu exercicio e a súa baixa, presentar toda a documentación e solicitudes necesarias.

A través da mencionada xanela única, para a mellor defensa dos dereitos das persoas consumidoras e usuarias dos servizos ofertados polas persoas colexiadas, o Colexio ofrecerá polo menos a seguinte información de xeito claro, inequívoco e gratuíto o acceso ao rexistro de colexiados; os contidos dos códigos deontolóxicos; presentar reclamacións ou queixas en caso de conflito entre un/unha cidadán/á e un/unha colexiado/a ou o Colexio.

Trámites para colexiados


Trámites para a sociedade