slider_01

Servizos

Xanela única

A xanela única permite ás colexiadas e colexiados realizar tódolos trámites necesarios para o seu exercicio, así como informar de forma clara e gratuita ós consumidores e usuarios para que poidan defender os seus dereitos.

Emprego

As empresas que así o desexen poden publicar as súas ofertas de emprego cubrindo un formulario e de xeito gratuito. Estas ofertas serán difundidas a tódolos colexiados e colexiadas que así o solicitasen.

Corpo Oficial de Peritos

O Corpo Oficial de Peritos é o conxunto dos e das peritos que pertencen ó Colexio. O COP responde ás demandas de periciais dos e das xuíces e da sociedade que así o precise

Servizos concertados

A través de diversos convenios o Colexio concerta con diversas entidades servizos de forma colectiva para obter vantaxes para tódolos membros: entidades bancarias, librarías, hostalaría...

Seguro Responsabilidade Civil

Só por pertencer ó Colexio, tódolos colexiados e colexiadas contan con un seguro universal de responsabilidade civil, un valor engadido para tódolos profesionais.

Formación

A formación é unha das prioridades do Colexio. Continuamente se están a ofertar cursos de diferentes temáticas e sempre con importantes vantaxes para os colexiados e as colexiadas.

Publicacións

O Colexio edita una revista electrónica TIG@ e facilita a posibilidade de publicar artigos nos medios de comunicación mediante o gabinete de prensa do CPEIG.

Visados

O Colexio é autoridade competente para conferirlle validez a un documento. Para poder visar un documento débese poñer en contacto coa Comisión de Visados e Asesoramento.

Eventos

O Colexio organiza eventos durante todo o ano e promove encontros entre profesionais.

Entidades colaboradoras