Pasar al contenido principal

Sesión de traballo coa Directora Xeral de Promoción Industrial e Sociedade da Información

Helena Veiguela

Varios membros da Xunta de Goberno do colexio mativeron unha reunión de traballo coa Directora Xeral de Promoción Industrial e Sociedade da Información.

Durante a reunión expúxose a situación actual do colexio e debatiuse sobre a situación da profesión nos eidos privado e público, sobre o software libre dentro das administracións públicas e sobre posbiles convenios de colaboración entre ambas entidades.