Pasar al contenido principal

Reunión de traballo co Director Xeral de Formación e Colocación

Pastor Fuenteseca

O presidente do colexio, Fernando Suárez, o secretario, Juan Antonio Valiño, e a tesoureira, Pilar Quñoá, mantiveron unha reunión de traballo co Director Xeral de Formación e Colocación, Pastor Fuenteseca.

Durante esta reunión tamén se mantiveron breves tomas de contacto coa Subdirección Xeral Colocación e co responsable do Centro de Novas Tecnoloxías.